Welkom bij AgileCT

AgileCT staat voor Agile Consultancy & Training. De dienstverlening van AgileCT richt zich op ieder bedrijf- of iedere organisatie die Agile is, of bezig is te worden! Hieronder kunt u meer lezen de verschillende facetten van dienstverlening, bedrijfsinformatie en medewerkers. Mocht u bij het lezen nog vragen hebben, of verdere informatie willen, kunt u eenvoudig op de Contact-button hieronder klikken.

Agile coaching

Agile coaching is de core-business van AgileCT. Agile is niet moeilijk om uit te leggen, maar het blijkt in de praktijk dat Agile worden en blijven genoeg uitdagingen met zich mee brengt. Dit is waar ervaren Agile coaches het verschil kunnen maken.
AgileCT biedt Agile coaching aan op teamlevel: een ervaren Agile coach helpt dan Agile teams zich verder te ontwikkelen door coaching van Scrum Masters en/of de Product Owners. Hiernaast biedt AgileCT coaching aan op managementlevel: een Agile coach kan helpen om de overgang van traditioneel management naar Agile leadership te maken. Hierbij kan ook een managementteam dat Agile wil gaan werken worden gecoacht bij het omarmen van een Agile way-of-working.
Agile coaching kan op allerlei manieren. Zo kan een Agile coach bijvoorbeeld aanwezig zijn bij Agile team-events en daar goede aanvullingen doen of juist achteraf feedback geven. Maar ook bijvoorbeeld 1-op-1 coaching voor bijvoorbeeld managers is mogelijk. Samen kan een coachingstraject worden uitgestippeld, met een passende vorm, duur en intensiviteit.

Agile training

Goede training ligt aan de basis van Agile werken. Een helder begrip van Agile principes en aangewezen Agile ways-of-working (bijvoorbeeld Scrum of Kanban) is een eerste stap die echt belangrijk is. Het aanbod van Agile trainingen van AgileCT richt zich op teamlevel, management en scaled Agile. Enkele trainingen uit het aanbod: Agile Foundation, Scrum&Kanban, Scrum Master, Agile Leadership en Leading SAFe.
AgileCT onderscheidt zich door trainingen aan te bieden die bovenop een theoretische basis ook de praktijk belichten. De investering in trainingen zal zich snel terugbetalen in een snellere leercurve van de trainees bij het omarmen van Agile!
Aan iedere trainingsaanvraag gaat een korte intake vooraf, om het instapniveau van de trainees te bepalen, en om te kijken welke inhoud het beste zal aansluiten bij de behoeften. Bij diverse trainingen wordt ook voorbereid op officiële externe examens.

Agile transformaties

Om een bedrijf(sonderdeel) als geheel Agile te laten werken, is enkel op team-level Agile doorvoeren niet voldoende. Een Agile transformatie gaat verder en raakt dat gehele bedrijf(sonderdeel). Agile “scaling frameworks” als SAFe, LeSS of Nexus, of de best-practices als ontwikkeld door het Zweedse bedrijf Spotify kunnen hierbij helpen.
Na een transformatie zullen niet enkel uw teams Agile omarmd hebben, maar is er ook op tactisch level teamoverschrijdende coördinatie ingericht. Op strategisch niveau daarboven kan eventueel portfolio management ingericht worden. De rol van management als Agile leaders is erg belangrijk bij een transformatie. Zij kunnen fungeren als change agents om zo een Agile transformatie daadwerkelijk te laten gebeuren.
Wanneer u bij een gewenste Agile transformatie een beroep op AgileCT doet, zal de inspanning van AgileCT zich in de eerste instantie richten op het doen van een verkennend onderzoek om hierop een plan van aanpak te formuleren. Gedurende een eventueel daaropvolgende Agile transformatie kan AgileCT ook Agile coaching en training leveren.

img

Medewerkers:
AgileCT telt op dit moment één vaste medewerker: oprichter en eigenaar Michiel Penraad. Michiel heeft ruim 7 jaar ervaring met Agile werken, waarvan de laatste 4,5 jaar als (senior) Agile coach. De laatste jaren heeft hij zich vooral beziggehouden met het (bege)leiden van Agile transformaties op team-, tactisch- én strategisch niveau, gebruikmakend van het Scaled Agile Framework (SAFe). Hierbij spendeert hij de meeste tijd aan het coachen (en trainen) van medewerkers/teams en leidinggevenden die een (voor hen nieuwe) rol bij het Agile werken vervullen.